Niniejszy dokument opisuje zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu internetowego www.kar-tel.pl, którego administratorem jest Kar-Tel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach.